• סדר התשובה בשנת עֹז

    לקראת יום הכיפורים פנה הכותב ל"עזרת אבותינו", כדי לברר איך עושים היום תשובה • כתשובה על התשובה, נפתח סידור "תהלת ה'" השוה לכל נפש, ושם כתוב הכל • טור מאת א. אברהם  לקריאה