• הכרעה דחופה ניצחון מוחלט • הרב שמעון יהודה פיזם

    יש לנו את הכוח והיכולת לחולל שינוי ומהפך. אנחנו לא חסרי אונים חלילה. אנחנו החיילים של הרבי מלך המשיח ודרך ההתעוררות, הציפייה והתביעה שנדרשים מאיתנו אנו פועלים וממשיכים לפעול ביתר שאת להביא להתגלות של הרבי בפועל ממש. הרב שמעון יהודה פיזם בטור מעורר לקראת ג' תמוז • לקריאה