• מכון הלכה חב"ד: סמינר הכנה לראש השנה

    מכון הלכה חב"ד שמח לפרסם לקהל חסידח חב"ד על סמינר הלכתי בנושא: הכנה לראש השנה, בהשתתפות רבני מכון הלכה חב"ד ורבני קהילות. טעמי התקיעות,  בין הקרוסים: מנהגי הרבי בראש השנה, הלכות ראש השנה – לנשים, תיאור מעמד התקיעות אצל הרבי, ראש השנה בגאולה ועוד • לכל הפרטים