• שירות לגולשים: משנה בדקה לפרקי אבות השבועי

    שבת קיץ אחר הצהריים, רעוא דרעוין, סיימת מנחה ואתה אומר פרקי אבות. הסידור כבר נסגר, הרגליים כמעט מתרוממת לכיוון השולחן של ה'סדר ניגונים', ובתת מודע עולה קול שמנסה להזכיר לך: "הרבי מבקש ללמוד בעיון, לפחות משנה אחת…." • התאחדות החסידים במיזם 'משנה בדקה': סימניה פרקטית וקלילה ובה לקט קצר מהפרשנים על משניות נבחרות • לכל הפרטים