• מכתבים בפרסום ראשון: ה'תשורה' מחתונת סגל-מישולובין

    ביום חמישי האחרון התקיימה בכפר חב"ד חתונת הת' יוסף סגל עב"ג למשפ' מישולובין מנחל'ה. ב'תשורה' שחולקה בחתונה מכתב בפרסום ראשון שכתב הרבי לרב זוין וסקירה נפלאה על אירועים משמועתיים ומרתקים מתוך יומני אבי הכלה מהשנים תשנ"ב-תשנ"ד • לקריאה והורדה