• המשפיע הרב וכטער במסר לאנ"ש לקראת י"א ניסן

    לקראת יום הולדתו ה-121 של הרבי הוציאו קבוצת אברכים מאנ"ש גיליון מהודר "ושכנתי בתוכם" מתורת רבותינו נשיאנו על כבוד וקדושת בית הכנסת, לחיזוק עניין נחוץ זה להבאת הגאולה ולהתברך בכל הברכות הכתובות בתורה למי שזהיר בכבוד וקדושת בית מקדש מעט. המשפיע החסידי ר' מענדל וכטער חורג ממנהגו ופונה לאנ"ש לקראת י"א ניסן לקבלת החלטות בנושא זה • צפו