• להורדה: ה’תשורה’ מחתונת משפחות פרידלנד – גורארי'ה

    אנו שמחים להגיש לציבור הגולשים את ה'תשורה' משמחת חתונת הת’ עוזיאל משה פרידלנד מאובערוויליע צרפת, עב”ג שטערנא שרה למשפחת גורארי'ה מאנטוורפן. החוברת הראשונה כוללת חיי נעוריהם וסיפור בואם בקשרי הנישואין של זקני החתן – הרב זלמן לייב אסטולין והרב שלום מענדל קלמנסון ועוד. החוברתך השניה כוללת קובץ 'נתיבות הצמח צדק' על מסכת ברכות • לקריאה והורדת הקבצים