• להורדה: העלונים של מטה הקהלת קהילות העולמי

    'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770' מוציא מידי שבוע לאור עלונים המחולקים מידי שבוע בישיבות ובבתי כנסיות ברחבי העולם. העלון השבוע מכיל קטעים מיוחדים בקשר לשנת הקהל ותוכן מעובד לחזרה בהקהלת קהילות וסיפורים מרתקים • לקריאה והורדת העלונים