• העצה להתמודדות עם מרה שחורה

    מענה בכתב יד קדשו של כ"ק אד"ש מה"מ, לאחד שהתלונן על כך שהוא במרה שחורה (עצבות) • "ואם אין במה לדחות המ״ש [=המרה שחורה], כי מצבו אינו כדבעי יזכיר לעצמו ההכרח להתעסק בטובת זולתו" • לצילום המענה