• פרסום ראשון: הגהות על מאמר ד"ה וחג האסיף ה'תשמ"ג

    לקראת יום הכיפורים, מערכת "מפתח" שמחה להגיש חוברת עם הגהות הרבי מלך המשיח על מאמר ד"ה וחג האסיף ה'תשמ"ג • חוברת זו היא החוברת הארבעים ושלוש בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה