• "יחידה ליחדך": מראות קודש בערב יום כיפור • צפו

    לקראת יום כיפור, אנו שמחים להגיש קטעי וידאו מבית מערכת פארבריינגען עם הרבי שע"י ארגון את"ה העולמי, של כ"ק אד"ש מה"מ עם כתוביות בלשון הקודש. ברכה כללית לאחרי מנחה בערב יום הכיפורים תשמ"א וברכת הבנים תשמ"א • לצפיה בוידאו