• להסיר מכשול: הרב אבישיד בפסק הלכתי לשלוחים

    מכון הלכה חב"ד מפרסם פסק של רב קהילת חב"ד רמה א' בית שמש, וחבר וועד רבני ליובאוויטש צרפת ומכון הלכה חב"ד הרב מיכאל אבישיד, לגבי סוגיית צילום בשבת ויום-טוב ע"י גוי, סוגיה זו נוגעת לשלוחים רבים ברחבי העולם, ולאחר מספר פניות בנושא, הרב אבישיד צלל לעומקה של סוגיה וכתב את עיקרי הדברים הנוגעים למעשה • לפסק המלא