• לפנות למשטרה זה מסירה?

    במסגרת מיזם פותחים שבוע של תורה ובעקבות מספר אירועים שאירעו לאחרונה, מכון הלכה חב”ד מפרסם שיעור הלכתי בנושא: מתי צריך לפנות למשטרה • את השיעור מוסר הרב אברהם מאיר רבינוביץ, דיין ומו”צ בכפר חב”ד • לצפיה