• יבול עשיר: מנחת התמימים בישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמש

    ישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמש בראשות הרב ישראל נחמן לרנר, הוציאה לאור יבול תורני עשיר – פרי שקידתם של תלמידי התמימים ועמלם לקראת ‘יום מלכנו’ יום הולדת המאה ועשרים שנה של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א • ספר ‘היכל המלך’ הכולל בתוכו מאה ועשרים הערות ופלפולים לצד הבטאון התורני ‘היכל ליובאוויטש’ החדש חלק ג’ • לסיפור המלא