• את"ה העולמי מגיש: חלק שני של פארבריינגען פורים תשח"י

    מערכת 'פארבריינגען עם הרבי' שמחה להגיש את החלק השני של הפארבריינגען הידוע 'פורים תשח"י', המכיל 3 שיחות וניגונים בשמחה רבה (1:45 שעות) עם כתוביות בלשון הקודש • מוגש כעת לצפיה לקהל התמימים ואנ"ש הצמאים לראות את פני מלכנו – הרבי מלך המשיח שליט"א • לצפיה והורדה