• הגהות בפרסום ראשון: תשורה מחתונת משפחות שמוקלער-לוין

    אנו שמחים להגיש לציבור הגולשים את התשורה המרתקת מחתונת החתן הת’ מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער, חבר מערכת ‘מפתח’ ומכון המדיה החב”די – רבי דרייב • בתשורה מובא בין היתר; הגהות על התוועדות כ”ק אד”ש מה”מ בש”פ בא תשמ”ח ותנש”א, יומן אבי הכלה מחודש מנחם אב תשל”ד, מענות קודש ומענות בקשר לשיחות הנ”ל, רוב החומר בפרסום ראשון • לקריאה והורדה