• 30 שנה לשיחה המיוחדת • מבחן על דבר מלכות וישב

    30 שנה לשיחת דבר מלכות וישב – שיחה היוצאת דופן בייחודיותה גם בין שיחות הדבר מלכות – בכך שמדברת כולה על הגאולה! אפילו מדינת צרפת נהפכה בדורנו למקום ומקור קדושה – כמו 770, והעולם כולו מוכן לגאולה! מטה לימוד הדבר מלכות מגיש מבחן (אמריקאי) על השיחה למבחןלפרטים נוספים