• "בך יברך ישראל" – תקופה חדשה • מאגר שיחות ושיעורים

    בכ"ב שבט תשמ"ח, נפטרה הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא שניאורסאהן ע"ה, אשת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הרבי ציין תאריך זה כיום בו החלה תקופה חדשה בנשיאותו של נשיא דורנו, בה אוחזים כבר בסיום העבודה וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות מכ"ב שבט – קונטרס 'בך יברך ישראל', לצד שיעורים וביאורים, ווידאו מהשיחות לכניסה למאגר