• חמישים יום קודם החג: קונטרס מאמרי יו"ד שבט

    חמישים יום קודם החג – לקראת יום הבהיר יו"ד שבט, ע"ב שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – מוגש בזה קונטרס מיוחד ובו מאמרי "באתי לגני" תשכ"ב ותשמ"ב, הנלמדים בשנה זו (בפעם הרביעית). המאמרים נערכו מחדש ע"פ סרט הקלטה, ותוקנו בהם טעויות רבות וכן נוספו פרטים רבים שנשמטו מההנחות המצויות • לקריאה והורדה