• נחיצות 'עבודת התפילה': אגרת קודש של אדמו"ר האמצעי

    לרגל הימים הסמוכים לחג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, מערכת 'לחלוחית גאולתית' מגישה אגרת קודש מיוחדת של אדמו"ר האמצעי. במכתב מבאר הרבי האמצעי את הנחיצות של 'עבודת התפילה' בכדי להבין את תורת החסידות כדבעי, וקובע ברורות: כל רגע נוסף שמאריך בתפילה – קונה חיים לנפשו  • לקריאה והורדה