• לראש חודש: פסוקים מהפרק של הרבי עם ביאורים

    כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב ש"מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו". לטובת הגולשים מצורף כאן תדפיס מהזמור תהלים של הרבי, הפסוקים השייכים לראש חודש זה, ראש חודש כסלו פסוק א' – עם ביאורי רבותינו נשיאינו, מתוך קובץ י"א ניסן – שנת הק"כ • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array