• במלאות ימי השבעה: אגרת חיזק ועידוד מרבני קהילות אנ"ש

    במלאת ימי השבעה מהאסון הנורא במירון, התכנסו רבני קהילות אנ"ש, דיינים, מו"צים וחברי מכון הלכה חב"ד לאסיפה מיוחדת לדון בכובד ראש בענייני השעה, לחזק ולהתחזק בעקבות המצב והנדרש לעת זו, לסיכום הדברים חתמו על אגרת חיזוק ועידוד לאנ"ש חסידי חב"ד בתוך כלל ישראל עם סיכום מהוראות הרבי מלך המשיח המוטלות על כל אחד ואחת, בעת זו • למכתב המלא