• לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה

    בקשר לסיום הרמב"ם הל"ט והתחלת מחזור המ', הודפס קונטרס עם חידושים ברמב"ם, מאת המרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברוין, שנאמרו בעת סיום הרמב"ם, על מנת לעורר ולחזק תקנת לימוד רמב"ם היומי בין אנ"ש וכל עמך בית ישראל • להורדת הקונטרס

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array