• קובץ הערות שני מישיבת חח"ל צפת לשנת תש"פ

    עם תחילת זמן החורף בישיבת חח"ל צפת יו"ל קובץ הערות התמימים ואנ"ש מיוחד, שני (קמ"ח) לשנת הלימודים זאת, הכולל בתוכו חידושים וביאורים בכל מקצועות התורה. הקובץ יוצא לאור לקראת יום הבהיר – ר"ח כסלו בו יצא כ"ק אד"ש מה"מ לראשונה לעיני החסידים לאחרי האירוע בשמיני עצרת • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array