• תביעה נפשית: הקהלת קהילות • העלון השבועי

    מידי חודש יוצא לאור עלון חודשי שמטרתו להגביר את התודעה והחשיבות בקיום הוראת הרבי מלך המשיח להקהיל קהילות בכל שבת. בעלון ישנם שיחות ומכתבים של רבותינו נשיאנו על גודל מעלת העניין, וכן סיפור על חזרת חסידות, ולסיום מוגש צידה לדרך עם תוכן מעובד לחזרה בבית הכנסת • להורדת העלון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array