• עצות לשלום בית: ביקור אצל פסיכולוג ונסיעה לארץ

    מענה בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מה"מ בנוגע לשלום בית: "עליהם לעשות בכיון שראו בו תועלת והצלחה (עכ״פ למשך תקופה) היינו ביקור אצל פסיכולוג וכו׳ וביקור בזמן החופש  באהקת״ו. ועוד ועיקר למעט בדאגה ע״ד הנ״ל ולהסיח דעת ככל האפשרי מכהנ"ל" • למענה המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array