• ביום היארצייט: הגיע הספר החדש על ר' מענדל פוטרפס

    ספר חדש ומרתק הגיע בימים אלה מבית הדפוס, המקבץ בתוכו סיפורים ומשלים שסופרו על-ידי המשפיע האגדי איש מסירות הנפש הרה"ח ר' מענדל פוטרפס ע"ה, שיום השנה לפטירתו – ד' תמוז – חל היום • לידיעה המלאה