• מול בית חיינו: הלווית מרת רייצא שילקדרויט ע"ה

    אנ”ש והתמימים תושבי שכונת קראון הייטס ליוו הבוקר למנוחות את מרת רייצא שילקדרויט ע"ה מקראון הייטס, שימשה שנים רבות כמורה ב'בית רבקה', והיא בת 94 שנים בפטירתה. הלוויתה עברה בחזית בית חיינו-770, בדרך לבית החיים ע”ש מונטיפיורי בקווינס • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד “הקיצו ורננו שוכני עפר”, והיא בתוכם • צילום: אבריימקה אייזנשטיין • לתיעוד מההלוויה