• טורונטו: הרב מנחם מענדל הכהן אהרונוב ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרה"ח מנחם מענדל הכהן אהרונוב ע"ה מטורונטו, קנדה • היה סופר סת"ם מזקני אנ"ש ומעמודי התווך של קהילת חב"ד בטורונטו • לפני כחודש וחצי, נפטרה עליו רעייתו מרת גולדא ע"ה, פרטי מסע הלוויה יפורסמו בהמשך • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array