• טורנטו: מרת גולדה אהרונוב ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתה של מרת גולדה אהרונוב ע"ה והיא בגיל 89. אשת יבדלחט"א הרב מנחם מענדל אהרונוב שיחי' • לאחר מלחמת העולם השנייה נדדו הוריה למחנה המעבר בפוקינג, שם מונה אביה בידי הרבי הריי"צ לשמש כחבר ב'ועד המנהל' שדאגו לצרכי אנ"ש במקום. ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array