• נחלת הר חב"ד: הגב' פרלה קליין ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הגב' פרלה קליין ע"ה • הותירה אחריה צאצאים רבים המקושרים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח • הותירה אחריה את בניה ר' הרש'ל – כפר חב"ד, ר' יוסף יצחק – נחל'ה, ר' מענדל – כפר חב"ד • בני המשפחה ישבו שבעה בביתה בלוק 160/ 5 קריית מלאכי • הלוויתה תצא מביתה בשעה 8:30 • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array