• תל מונד: זמני ניחום אבלים בבית משפחת שעתל

    לבקשת רבים, אנו מפרסמים את זמני ניחום אבלים בבית השלוחים משפחת שעתל, היושבים 'שבעה' על פטירת אמם מרת ציונה שעתל ע"ה • בני המשפחה יושבים בבית המנוחה ברחוב הדקל 84, תל מונד • לכל הפרטים