מלכות 1290
  • אורו של משיח מתרחבים – גדוד חדש נפתח

    עקב הרישום הגובר המציף את משרדי הרישום הנהלת הקעמפ החליטה להתרחב על מנת שיתאפשר רישום של חיילים נוספים שיוכלו להתייצב בצבא המלך ולשאוב את הכוחות עד להגלותו המלאה והמושלמת של הרמטכ"ל – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • לרישום באתר לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500
למען ילמדו 300