בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • מחקר הלכתי בענין מים אחרונים ע"פ מנהגי חב"ד • מרתק

    לפני כמה ימים הוזמנתי להשתתף בשמחת סעודת מצווה לסיום ש"ס שסיים קרוב משפחה וכובדתי לבוא ולתת חלק לשמחה של מצווה. בעת אמירת ברכת המזון נטלתי למים אחרונים קצה האצבעות והעברתי אותם על השפתיים, באותו זמן ישב לידי ת"ח גדול ורב מפורסם מק"ק הספרדים באה"ק, ואחרי שסיימתי ברהמ"ז, העיר לי אותו חכם שדבר זה להעביר את המים האחרונים על השפתיים הוא לא מנהג טוב • הדיין הרב יעקב חביב חבר בד"צ איחוד הרבנים ומכון הלכה חב"ד במאמר עיוני מרתק • לקריאה

    הרבי מלך המשיח בעת 'מים אחרונים'
i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו