אתחלתא 1290
  • מחקר הלכתי בענין מים אחרונים ע"פ מנהגי חב"ד • מרתק

    לפני כמה ימים הוזמנתי להשתתף בשמחת סעודת מצווה לסיום ש"ס שסיים קרוב משפחה וכובדתי לבוא ולתת חלק לשמחה של מצווה. בעת אמירת ברכת המזון נטלתי למים אחרונים קצה האצבעות והעברתי אותם על השפתיים, באותו זמן ישב לידי ת"ח גדול ורב מפורסם מק"ק הספרדים באה"ק, ואחרי שסיימתי ברהמ"ז, העיר לי אותו חכם שדבר זה להעביר את המים האחרונים על השפתיים הוא לא מנהג טוב • הדיין הרב יעקב חביב חבר בד"צ איחוד הרבנים ומכון הלכה חב"ד במאמר עיוני מרתק • לקריאה

    הרבי מלך המשיח בעת 'מים אחרונים'
i
אתחלתא 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שימי
כינוס 300