• פסיכותרפיה בראי החסידות – פרשת תצווה

    מנהיג ומושל אמיתי זהו אדם שלנגד עיניו נמצאים תמיד רצון המשלח וטובת האנשים עליהם הוא אמון ואותם הוא מייצג • לקריאה