• ביקור מצולם • סניף צבאות השם רחובות

    תיעוד ענק מסניף רחובות בו החיילות נהנות מידי שבוע מפעילות צבאות ה' אטרקטיבית. המסדר-הקהל אדיר של כל הסניף יחד, פעילות תואמת גיל בחלוקה לסיירות, מעמד עלייה בדרגה, חלוקת פרסים ועוד. צילום: מענדי קורנטלגלריית תמונות