• אחות התמימים: מבצע ההכנה לתשרי בעיצומו

    בעוד שבועות ספורים ימריאו לבית חיינו מאות בנות לחודש החגים, באחות התמימים עוסקים במרץ סביב השעון בהכנות לקבוצת 'אחותשרי' ודואגים להכנה הרוחנית של הבנות עוד לפני תשרי, המבצע "בזאת תבוא האחות אל הקודש"- כעת בעיצומו. התחנה השנייה נפתחה באתר, בסיום המבצע יוגרלו 7 חצי כרטיסי טיסה בין המשתתפות • לכל הפרטים