• מסירות נפשו של בעל ההילולא על חינוך הבנות

    מי הקים את ארגון אחות התמימים בריגא שלפני המלחמה? מה נעשה עם אחיות התמימים במלחמה הנוראה? הקובץ המרתק "אחות בבית המלך" – פרקי הסטוריה בלתי ידועים המתארים את מסירותו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בעל הגאולה עבור אחו"ת התמימים – מוגש לרגל חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז ע"י ארגון אחו"ת התמימים בארה"ק • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array