• זכרונות מהקודש פנימה – מבית הרבי והרבנית

    הרב עמרם מלכא מראשון לציון הגיע לקבוצה בשנת תשכ"ו. באותה שנה זכה ר' עמרם לשרת בקודש בביתו של הרבי ובבית הרבנית הזקנה, אשת כ"ק אדמו"ר הריי"צ. שתי הרבניות קירבו אותו והוא זכה לקבל מהן יחס מיוחד ולבבי, כמו גם מהרבי מה"מ • לקראת כ"ב שבט, מוגשים זכרונותיו האישיים מבית רבי, באתר נשי ובנות חב"ד

    צילום ארכיון: לוי ישראלי