• מראות קודש: השיחה על ע"א מוסדות מתורגמת ללה"ק

    הולך ומתקרב היום הגדול והקדוש יו"ד שבט – 'שבעים שנה', מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שע"י את"ה העולמי מביאה בפני קהל התמימים ואנ"ש, הצמאים לראות את פני הרבי מלך המשיח, קטע ווידאו ייחודי מהתוועדות י"א ניסן תשל"ב עת מלאות שבעים שנה לכ"ק אד"ש מה"מ – מתורגם לראשונה ללה"ק, בו מדבר כ"ק אד"ש מה"מ על ההוראה של בניית ע"א מוסדות חדשים • לצפיה בוידאו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array