• מה קרה בח"י אלול? • הרב יעקב גלויברמן

    לרגל ח"י אלול התראיין הרב יעקב גלויברמן לרדיו קול ברמה בתוכניתה של דנה וורון, והפעם לא בקשר לפעלותיו הרבות בענייני חסד וצדקה, אלא מזווית אחרת: כחסיד חב"ד מן המניין, ודיבר באוזני אלפי המאזינים, על משמעות היום לחסידות חב"ד ולעולם כולו • להאזנה