• אש"ל הכנסת אורחים: אנשי העשייה של המפעל הגדול

    בבאנקעט "צאתכם לשלום" המרכזי שהתקיים באולמי 'אוהלי תורה' בשבוע שעבר, בהשתתפות אלפי האורחים,  הוקרן ווידיאו מיוחד שהופק במיוחד עבור הכינוס, המגולל בתוכו  את עוצמת מפעל החסד של 'אש"ל הכנסת אורחים', בו מתארים אנשי המעש של הארגון את הנעשה מהזווית שלהם. אלפי האורחים ובראשם תלמידי התמימים, הודו למובילי הארגון ובראשם ליו"ר הרב מנחם מענדל הכהן הענדל על המסירות נפש למען אורחי המלך • לצפיה בוידאו