• שלושים יום קודם: מגילת אסתר עם ביאורי הרבי

    כל ביאורי הרבי בפרד"ס, בספר אחד ובסגנון השווה לכל נפש. פירוש "מגילות מנחם" הוא פירוש מכ"ק אדמו"ר מה"מ על מגילת אסתר, מלוקט מתוך ספרי לקוטי שיחות, ספרי השיחות, ספרי המאמרים ואגרות קודש, וכן משיחות ומאמרים בלתי מוגהים • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array