• להיות בפסגה – זה מחייב • לחיות את הנקודה

    כאשר לומדים את שיחות הדבר מלכות של קיץ תנש"א, שבוע אחר שבוע, ושנה אחר שנה – קולטים פתאום שמלבד ההוראות והחידושים הפרטיים של כל שיחה ושיחה, ישנם נושאי השקפה כלליים אותם הרבי מלמד אותנו שדווקא על ידיהם אנו יכולים לחיות גאולה • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את מאמרו של הרב גרשון אבצן על שיחת ה'דבר מלכות' השבועית • לטור המלא