• יומן חי ומרתק: שבת מברכים חודש שבט בבית חיינו

    מי היו חזני השבת? מי החתנים שעלו לתורה? מי כובד ב'ברכת החודש'? ומהו הפלאייר הזועק שחולק על שולחנות בית חיינו בערב השבת? • על התפילות, ההתוועדויות, ושאר אירועי שבת פרשת וארא, תוכלו לקרוא בטור שלפניכם, המתפרסם בבלעדיות לגולשי מרכז החדשות החב"די – חב”ד אינפולקריאה