• שיעור גאולה ומשיח נוסף לרגל שבעים שנה

    תלמידי התמימים ב770 מעניקים מתנה לרבי שליט"א מלך המשיח לרגל שבעים שנה לנשיאות באמצעות השתתפות בשבעה שיעורי גאולה ומשיח. נוסף על השיעור הקבוע בימי חמישי, הוסיפו התמימים שיעור ביום שני. השיעור נמסר על ידי ר' מנחם קדנר משפיע בתות"ל ניו הייבן בנושא הסעודה דלעת"ל • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array