• בבית חיינו התוועדו בחג של דור השביעי

    בליל שישי התקיימה התוועדות חסידים המרכזית לרגל יום הבהיר ה' טבת, בבית חיינו – 770, בהשתתפות אנ"ש והתמימים. את ההתוועדות הנחה הרב דוד כהנוב, ונשאו דברים המרא דאתרא הרב יוסף ישעיה ברוין וכן השליח הרב מנחם מענדל גרונר ממלבורן, השליח הרב אהרן גינזבורג מבורו פארק, וחבר מערכת אוצר החסידים הרב שלום יעקב חזן • לתמונות