• פסח שני: תלמידי ה'קבוצה' התאחדו בסדר לימוד משותף

    אמש, בזמן סדר חסידות ערב, התמימים בוגרי ישיבת 'תורת אמת' ארגנו באישור הנהלת הישיבה, סדר לימוד משותף לתלמידי הקבוצה מכלל ישיבות חב"ד באה"ק ללא יוצא מן הכלל • מאות תמימים צללו יחדיו לעומקה של התוועדות פסח שני תשד"מ באחדות נפלאה • לאחרי הלימוד המשותף, צפו בוידיאו מט"ו אייר תנש"א – אודות כך ש'אין דבר אבוד' כפשוטו, ודורנו הוא דור הגאולה. מיד לאחר מכן התקיימו הגרלות על מטבע מהרבי מלך המשיח, וספרים יקרי ערך • גלריית ענק