• הנהלת הישיבה לתלמידי הישיבה: "להגביר באהבת ישראל"

    הנהלת הישיבה המרכזית בבית חיינו – 770 בהודעה לתלמידי הישיבה: "להגביר באהבת ישראל ולגרום נחת רוח לרבי ע"י שכל רואי ובאי הבית יכירום כי כולם זרע ברך הוי' המה" • להודעה המלאה