• לרגל ח"י אלול: מודעה מוכנה ותוכן מעובד להתוועדויות

    לקראת ח"י אלול, 'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770' מפרסם לתועלת הציבור החבד"י חומרי עזר לעריכת התוועדויות. מודעה מוכנה להתוועדות לרגל ח"י אלול – יום ההולדת של שני המאורות הגדולים. נותר רק להוסיף את הפרטים של המקום, היום והשעה. וכן קובץ עם תוכן מעובד לחזרה בהתוועדויות • להורדה